Κυκλώπεια τείχη της μυκηναϊκής εποχής

Αρχιτεκτονική κοσμική

Ύστερη Χαλκοκρατία (1580-1125 π.Χ.)

 

 

 

Οι περισσότερες μυκηναϊκές ακροπόλεις ήταν οχυρωμένες με ισχυρά τείχη. Τα τείχη αυτά ήταν κτισμένα με την κυκλώπεια τεχνική. Κατασκευάζονταν δηλαδή από μεγάλους ακατέργαστους, στοιχειωδώς πελεκημένους, ογκόλιθους, και τα κενά ανάμεσά τους γεμίζονταν με μικρές πέτρες για να εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η ισορροπία. Οι τοίχοι εμφανίζουν την κυκλώπεια τεχνική κατά την εξωτερική και την εσωτερική τους όψη, ενώ, στο εσωτερικό γεμίζονταν με χώμα και πέτρες. Οι κατασκευές αυτές είναι τόσο εντυπωσιακές, ώστε η αρχαία ελληνική παράδοση τις απέδοσε στους Κύκλωπες. Έχει παρατηρηθεί ότι οι ισχυρές οχυρώσεις στις μεγάλες μυκηναϊκές ακροπόλεις προορίζονταν περισσότερο για επίδειξη δύναμης παρά για είχαν αμυντικό σκοπό, σε καιρό πολέμου. Σταδιακά στις οχυρώσεις για να γίνουν πιο ισχυρές, προστέθηκαν πύργοι, υπόγειες σήραγγες με οξυκόρυφα τόξα που χρησίμευαν ως αποθήκες και κάθοδοι που οδηγούσαν στις υπόγειες κρήνες, όπου συγκέντρωναν πόσιμο νερό για τις περιπτώσεις πολιορκίας . Τα μνημειακά αυτά έργα (τα τείχη φθάνουν σε ύψος 13 μ. και πλάτος 8 μ.) αποτελούν εύγλωττη μαρτυρία της δύναμης των μυκηναίων ηγεμόνων και της προσπάθειας που κατέβαλλαν για πολιτική σταθερότητα. Αναμφίβολα, τα πιο εντυπωσιακά τείχη ήταν αυτά των Μυκηνών και της Τίρυνθας.

Χρονολογική τοποθέτηση: 1580 π.Χ. - 1125 π.Χ.

Χαρακτηριστικές λέξεις: ακρόπολη, αρχιτεκτονική, κυκλώπεια τεχνική, οχύρωση, περίβολος

Ευρετήριο όρων: οξυκόρυφος


Η κύρια είσοδος της ακρόπολης των Μυκηνών, η "Πύλη των Λεόντων".


Τα κυκλώπεια τείχη της ακρόπολης των Μυκηνών


Τα κυκλώπεια τείχη στην ακρόπολη της Μιδέας στην Αργολίδα


Δωμάτιο για τον φρουρό, μέσα στα κυκλώπεια τείχη της Μιδέας


Υπόγεια σήραγγα στα κυκλώπεια τείχη της Τίρυνθας


Τα κυκλώπεια τείχη που προστάτευαν την ακρόπολη της Τίρυνθας