Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1492 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2380 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2679 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων8117 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα4465 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)1808 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)2807 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1272 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1639 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)3798 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3008 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)5222 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1117 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου1774 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1530 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)3342 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 500 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων1846 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1429 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2460 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων2675 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου2774 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα919 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2332 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1536 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1109 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)1899 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1565 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία890 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 616 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009582 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο659 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου1967 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου2913 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου2641 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου