Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1411 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2231 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2558 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων7732 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα4328 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)1775 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)2755 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1235 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1594 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)3713 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου2954 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)5134 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1098 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου1744 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1504 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)3311 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 500 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων1825 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1400 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2428 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων2653 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου2746 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα898 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2307 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1503 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1084 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)1872 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1543 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία868 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 596 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009566 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο631 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου1939 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου2873 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου2598 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου