Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1692 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2574 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2934 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων9427 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5463 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2135 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3329 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1598 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1991 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4544 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3594 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)6760 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1332 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου2219 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1912 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)4216 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 510 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2213 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1694 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2874 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων3041 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου3285 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα1083 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2698 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1836 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1364 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)2145 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1748 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία1019 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 705 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009687 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο756 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2312 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3606 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου3230 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου