Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1563 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2450 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2804 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων8698 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5010 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2001 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3078 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1437 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1816 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4176 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3352 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)6077 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1225 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου1981 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1711 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)3788 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 504 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2018 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1519 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2580 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων2813 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου2946 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα961 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2382 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1607 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1161 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)1958 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1618 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία965 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 658 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009632 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο703 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2023 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3085 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου2751 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου