Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1728 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2602 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2969 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων9688 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5549 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2167 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3386 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1632 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο2028 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4614 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3649 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)6872 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1340 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου2243 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1939 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)4253 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 512 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2243 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1719 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2900 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων3055 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου3295 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα1091 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2710 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1858 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1385 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)2164 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1760 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία1031 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 715 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009695 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο768 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2323 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3640 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου3263 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου