Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1795 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2668 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου3070 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων10248 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5824 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2252 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3522 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1745 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο2135 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4825 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3773 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)7277 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1422 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου2444 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)2107 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)4652 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 517 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2383 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1819 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια3061 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων3189 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου3465 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα1131 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2856 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1946 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1472 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)2268 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1818 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία1062 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 744 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009717 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο793 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2434 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3886 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου3491 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου