Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1671 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2562 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2925 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων9356 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5416 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2127 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3300 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1576 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1976 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4510 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3579 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)6696 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1322 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου2187 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1887 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)4178 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 510 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2183 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1670 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2832 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων3013 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου3235 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα1074 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2627 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1777 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1310 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)2091 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1703 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία1016 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 703 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009684 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο751 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2221 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3446 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου3070 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου