Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1587 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2474 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2828 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων8816 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5081 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2020 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3120 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1466 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1845 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4261 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3401 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)6203 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1253 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου2023 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1743 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)3871 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 504 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2079 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1584 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2702 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων2907 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου3110 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα1010 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2554 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1703 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1234 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)2023 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1671 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία984 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 673 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009658 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο723 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2165 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3300 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου2958 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου