Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1484 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2373 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2671 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων8046 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα4423 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)1800 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)2798 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1265 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1625 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)3774 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου2991 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)5194 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1113 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου1769 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1527 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)3338 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 500 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων1843 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1426 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2457 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων2673 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου2771 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα916 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2329 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1532 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1105 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)1895 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1561 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία884 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 610 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009577 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο649 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου1961 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου2908 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου2637 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου