Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1733 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2604 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2978 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων9798 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5598 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2178 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3404 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1648 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο2050 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4649 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3671 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)6943 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1351 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου2269 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1954 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)4301 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 514 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2253 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1723 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2908 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων3061 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου3300 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα1094 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2716 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1862 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1391 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)2174 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1767 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία1035 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 720 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009699 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο771 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2329 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3658 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου3277 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου