Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1714 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2592 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2955 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων9516 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5486 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2142 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3346 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1614 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1998 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4564 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3603 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)6785 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1337 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου2234 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1928 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)4236 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 511 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2231 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1712 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2891 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων3047 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου3290 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα1088 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2704 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1849 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1378 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)2156 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1754 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία1023 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 710 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009691 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο763 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2317 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3626 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου3247 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου