Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1748 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2607 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2984 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων9832 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5615 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2189 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3418 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1662 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο2058 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4665 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3679 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)6995 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1365 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου2323 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)2007 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)4408 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 515 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2301 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1746 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2954 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων3100 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου3345 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα1101 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2744 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1878 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1408 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)2189 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1772 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία1040 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 724 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009702 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο776 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2350 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3707 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου3322 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου