Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1753 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2610 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2992 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων9860 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5641 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2190 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3432 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1674 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο2066 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4682 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3684 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)7025 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1368 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου2334 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)2027 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)4432 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 515 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2318 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1764 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2981 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων3121 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου3377 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα1110 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2801 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1910 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1429 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)2213 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1796 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία1045 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 729 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009707 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο781 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2398 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3774 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου3394 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου