Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1652 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2558 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2919 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων9302 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5388 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2117 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3283 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1560 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1965 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4472 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3567 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)6637 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1305 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου2136 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1830 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)4074 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 508 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2123 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1628 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2759 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων2949 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου3141 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα1060 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2580 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1753 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1288 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)2067 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1693 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία1011 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 699 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009679 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο746 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2200 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3390 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου3018 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου