Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1506 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2401 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2716 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων8327 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα4652 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)1864 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)2868 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1308 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1676 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)3888 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3083 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)5382 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1133 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου1790 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1538 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)3353 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 500 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων1850 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1434 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2464 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων2682 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου2783 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα926 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2339 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1544 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1115 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)1908 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1572 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία899 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 622 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009591 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο668 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου1978 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου2930 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου2661 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου