Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1590 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2477 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2830 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων8822 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5087 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2022 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3130 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1469 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1849 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4264 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3404 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)6208 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1258 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου2032 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1744 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)3873 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 505 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2080 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1588 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2710 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων2910 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου3111 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα1022 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2558 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1707 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1238 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)2028 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1674 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία986 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 679 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009664 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο727 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2169 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3310 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου2963 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου