Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1792 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2665 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου3062 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων10187 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5796 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2242 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3502 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1728 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο2121 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4794 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3758 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)7210 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1384 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου2362 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)2047 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)4475 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 516 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2337 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1802 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια3012 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων3138 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου3403 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα1124 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2820 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1925 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1444 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)2247 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1808 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία1055 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 742 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009716 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο792 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2407 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3822 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου3440 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου