Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1482 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2371 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2666 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων8007 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα4401 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)1798 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)2793 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1263 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1620 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)3766 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου2986 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)5181 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1112 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου1767 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1526 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)3337 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 500 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων1842 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1424 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2456 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων2671 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου2770 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα915 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2328 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1531 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1104 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)1894 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1560 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία882 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 609 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009576 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο648 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου1958 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου2907 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου2635 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου