Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1349 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2151 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2479 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων7554 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα4249 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)1737 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)2702 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1201 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1537 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)3622 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου2890 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)4996 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1048 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου1673 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1455 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)3221 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 493 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων1734 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1335 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2315 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων2565 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου2616 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα796 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2104 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1396 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1015 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)1773 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1464 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία826 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 578 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009542 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο602 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου1808 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου2663 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου2403 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου