Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1573 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2459 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2813 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων8710 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5029 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2007 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3088 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1446 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1825 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4199 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3371 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)6102 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1232 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου1998 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1722 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)3805 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 504 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2041 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1532 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2607 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων2843 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου2998 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα976 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2421 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1629 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1174 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)1974 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1626 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία972 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 664 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009641 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο712 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2053 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3122 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου2779 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου