Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1596 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2480 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2833 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων8842 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5093 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2025 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3137 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1473 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1852 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4270 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3411 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)6216 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1261 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου2037 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1753 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)3877 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 505 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2087 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1595 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2716 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων2911 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου3114 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα1023 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2564 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1714 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1247 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)2036 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1678 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία989 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 681 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009668 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο730 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2171 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3320 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου2968 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου