Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1641 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2544 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2900 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων9151 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5246 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2064 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3195 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1504 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1892 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4349 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3477 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)6360 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1270 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου2058 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1773 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)3905 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 505 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2108 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1615 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2736 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων2928 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου3129 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα1049 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2574 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1739 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1270 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)2054 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1686 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία1000 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 691 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009675 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο741 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2190 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3357 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου2998 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου