Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1557 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2442 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2795 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων8687 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα4999 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2001 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3069 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1431 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1810 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4163 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3345 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)6057 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1216 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου1970 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1699 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)3740 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 504 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων1953 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1487 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2533 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων2762 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου2863 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα954 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2373 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1590 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1152 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)1945 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1607 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία958 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 655 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009625 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο698 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2016 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3019 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου2729 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου