Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1750 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2610 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2991 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων9847 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5628 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2189 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3425 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1669 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο2063 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4675 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3682 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)7015 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1367 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου2330 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)2018 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)4422 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 515 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2309 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1753 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2970 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων3116 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου3373 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα1104 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2785 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1902 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1424 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)2201 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1789 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία1043 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 727 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009704 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο780 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2384 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3748 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου3364 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου