Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1681 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2568 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2930 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων9398 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5452 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2132 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3315 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1588 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1988 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4535 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3592 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)6744 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1329 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου2207 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1899 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)4205 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 510 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2200 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1683 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2864 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων3033 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου3283 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα1082 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2696 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1827 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1350 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)2133 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1746 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία1017 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 703 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009685 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο754 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2309 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3595 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου3217 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου