Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1448 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2284 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2589 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων7775 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα4341 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)1780 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)2767 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1245 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1598 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)3725 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου2967 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)5149 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1104 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου1757 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1514 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)3327 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 500 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων1835 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1413 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2445 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων2661 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου2760 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα906 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2316 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1521 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1096 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)1884 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1550 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία876 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 602 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009571 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο636 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου1950 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου2893 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου2620 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου