Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1707 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2591 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2948 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων9452 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5472 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2141 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3337 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1608 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1994 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4554 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3598 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)6774 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1336 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου2229 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1925 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)4229 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 511 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2225 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1706 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2884 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων3046 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου3289 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα1088 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2702 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1843 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1372 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)2152 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1752 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία1023 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 710 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009690 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο761 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2317 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3619 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου3243 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου