Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1760 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2616 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου3003 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων9875 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5658 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2195 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3442 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1682 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο2071 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4689 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3690 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)7032 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1371 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου2338 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)2033 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)4437 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 515 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2330 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1779 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2991 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων3125 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου3386 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα1115 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2808 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1919 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1435 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)2227 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1802 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία1048 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 735 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009713 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο785 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2402 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3791 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου3410 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου