Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1777 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2641 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου3022 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων9956 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5682 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2197 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3454 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1696 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο2073 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4697 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3691 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)7039 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1373 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου2340 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)2033 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)4439 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 516 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2331 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1787 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2999 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων3125 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου3387 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα1118 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2808 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1919 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1436 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)2237 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1802 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία1048 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 736 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009713 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο785 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2403 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3802 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου3418 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου