Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1519 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2418 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2746 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων8544 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα4872 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)1947 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)2992 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1365 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1752 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4045 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3225 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)5746 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1159 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου1840 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1579 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)3418 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 501 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων1866 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1449 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2478 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων2692 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου2791 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα939 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2354 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1561 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1125 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)1920 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1581 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία923 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 630 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009600 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο676 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου1989 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου2963 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου2685 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου