Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1581 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2469 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2825 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων8769 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5060 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2015 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3105 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1459 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1835 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4245 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3390 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)6172 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1241 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου2011 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1734 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)3843 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 504 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2063 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1569 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2662 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων2880 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου3076 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα999 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2503 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1671 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1211 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)2009 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1653 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία979 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 670 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009650 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο719 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2124 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3236 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου2903 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου