Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1677 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2565 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2929 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων9387 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5439 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2132 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3313 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1585 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1984 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4527 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3590 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)6731 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1325 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου2201 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1896 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)4198 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 510 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2197 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1680 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2857 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων3028 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου3274 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα1078 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2670 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1803 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1325 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)2114 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1726 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία1016 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 703 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009684 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο751 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2271 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3528 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου3145 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου