Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1737 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2606 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2979 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων9813 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5604 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2182 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3409 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1656 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο2054 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4654 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3674 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)6970 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1356 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου2295 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1983 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)4366 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 514 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2269 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1727 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2915 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων3066 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου3306 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα1096 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2718 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1864 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1394 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)2176 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1769 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία1037 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 721 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009701 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο772 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2334 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3666 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου3285 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου