Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1743 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2606 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2983 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων9820 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5610 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2188 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3414 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1660 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο2057 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4660 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3678 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)6983 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1363 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου2318 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)2001 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)4400 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 514 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2292 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1738 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2943 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων3088 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου3323 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα1099 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2725 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1873 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1405 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)2183 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1770 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία1038 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 722 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009702 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο775 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2339 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3678 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου3302 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου