Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1685 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2568 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2932 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων9405 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5456 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2133 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3321 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1592 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1988 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4540 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3592 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)6753 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1329 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου2213 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1903 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)4208 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 510 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2206 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1688 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2867 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων3037 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου3283 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα1082 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2696 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1830 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1356 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)2136 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1746 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία1017 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 704 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009685 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο755 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2309 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3599 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου3221 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου