Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1400 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2214 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2547 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων7688 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα4314 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)1770 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)2743 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1229 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1585 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)3702 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου2943 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)5111 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1089 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου1735 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1495 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)3295 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 498 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων1806 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1387 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2419 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων2646 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου2740 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα890 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2301 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1492 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1079 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)1867 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1540 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία866 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 595 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009563 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο627 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου1932 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου2857 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου2583 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου