Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1466 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2336 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου2624 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων7841 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα4355 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)1784 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)2775 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1255 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο1606 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)3742 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου2974 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)5160 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1109 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου1763 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)1521 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)3335 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 500 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων1839 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1420 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια2452 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων2666 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου2767 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα912 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2323 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1526 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1101 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)1891 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1555 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία879 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 606 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009575 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο641 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου1954 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου2899 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου2629 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου