Ασκήσεις ⇒ Γεωμετρία A Λυκείου

1ο Κεφάλαιο
1. Εισαγωγή1793 hits
2ο Κεφάλαιο
1. Πράξεις με ευθύγραμμα τμήματα2668 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου3067 hits
3ο Κεφάλαιο
1. Ισότητα τριγώνων10225 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα5819 hits
3. Ύλη για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2007-2008)2251 hits
4. Ύλη και ασκήσεις για διαγώνισμα Α τετραμήνου (2008-2009)3520 hits
5. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων1743 hits
6. Ασκήσεις στον κύκλο2135 hits
7. Ασκήσεις επανάληψης στα τρίγωνα (Α Λυκείου)4817 hits
8. Δοκιμαστικό Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ Α Λυκείου3773 hits
9. Επαναληπτικό διαγώνισμα Α τετραμήνου (Γεωμ Α Λυκείου)7268 hits
4ο Κεφάλαιο
1. Αξιοσημείωτη κύκλοι τριγώνου1417 hits
2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου2436 hits
3. Άθροισμα γωνιών τριγώνου (2)2104 hits
4. Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου (Παράλληλες ευθείες)4643 hits
5. Πρόχειρο Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκειου μέσω Internet 517 hits
5ο Κεφάλαιο
1. Είδη παραλληλογράμων2375 hits
2. Θεωρήματα στο ορθογώνιο τρίγωνο1813 hits
3. Επαναληπτικές ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-τραπέζια3042 hits
4. Ασκήσεις στα παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων3174 hits
5. Eπαναληπτικό διαγώνισμα στη Γεωμετρία Α Λυκείου3433 hits
6ο Κεφάλαιο
1. Εγεγραμμένες γωνίες και τετράπλευρα1128 hits
Παράρτημα
1. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2828 hits
2. Επαναληπτικό διαγώνισμα (1)1928 hits
3. Επαναληπτικό διαγώνισμα (2)1455 hits
4. Επαναληπτικό διαγώνισμα (3)2252 hits
5. Τα θέματα των εξετάσεων του 2008 και οι απαντήσεις τους1811 hits
6. Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στην γεωμετρία1060 hits
7. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς 1/01/2009 744 hits
8. Άσκηση Bonus Πρωτοχρονιάς (2) 1/01/2009717 hits
9. Προτάσεις στο ισοσκελές τρίγωνο793 hits
10. Επαναληπτικό διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκειου2412 hits
11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρία Α Λυκείου3839 hits
12. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμ. Α Λυκείου3458 hits

Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2011

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Α Λυκείου

Aλγεβρα Α Λυκείου