Ασκήσεις ⇒ Κατεύθυνση Γ Λυκείου

1o Κεφάλαιο: Μιγαδικοί αριθμοί
1. Ασκήσεις στους μιγαδικούς αριθμούς2030 hits
2. Επαναληπτικές ασκήσεις στους μιγαδικούς αριθμούς (25/09/2008)2209 hits
3. Διαγώνισμα στους μιγαδικούς αριθμούς (6/10/2008)1623 hits
4. Θέματα μιγαδικών από τις πανελλαδικές εξετάσεις2156 hits
5. Επαναληπτικό διαγώνισμα στους μιγαδικούς2245 hits
2o Κεφάλαιο: Όριο - συνέχεια συνάρτησης
1. Η έννοια της συνάρτησης-Βασικές συναρτήσεις1306 hits
2. Ίσες συναρτήσεις - Πράξεις μεταξύ συναρτήσεων - Μονοτονία - Ακρότατα1240 hits
3. Συνάρτηση '1-1' - Αντίστροφη συνάρτηση1513 hits
4. Αντίστροφη συνάρτηση (7/11/2008)1599 hits
5. Γενικές ασκήσεις στις συναρτήσεις (9/11/2008)2294 hits
6. Όριο στο x0 - Ιδιότητες των ορίων - Κριτήριο παρεμβολής1052 hits
7. Ασκήσεις στο όριο συνάρτησεις σε αριθμό (22/11/2008)1349 hits
8. Μη πεπερασμένο όριο στο x0714 hits
9. Όριο συνάρησης στο άπειρο779 hits
10. Συνέχεια συνάρτησης712 hits
11. Θεώρημα Bolzano - Βασικά θεωρήματα στη συνέχεια1045 hits
12. Ασκήσεις στο θεώρημα Bolzano (15/12/2008)1473 hits
13. Επαναληπτικές ασκήσεις1516 hits
14. Πρόχειρο. Διαγώνισμα. (Όρια-συνέχεια).(17-1-10)2014 hits
15. Διαγώνισμα στις συναρτήσεις-όρια (Μαθημ κατ Γ Λυκείου)3306 hits
3o Κεφάλαιο: Διαφορικός λογισμός
1. Η έννοια της παραγώγου886 hits
2. Θεώρημα μέσης τιμής του διαφορικού λογισμού682 hits
3. Ασκήσεις επανάληψεις στο θεώρημα Rolle και ΘΜΤ (8/02/2009)1044 hits
4. Επαναληπτική άσκηση722 hits
5. Συνέπειες θεωρήματος μέσης τιμής663 hits
6. Θεώρημα Fermat - Τοπικά ακρότατα752 hits
7. Ασκήσεις στην μονοτονία και στα ακρότατα871 hits
8. Ακρότατο συνάρτησης στα κλειστά άκρα του πεδίου ορισμού της634 hits
9. Ακρότατα και επαλήθευση παραμέτρων632 hits
10. Κυρτότητα - Σημείο καμπής591 hits
11. Ασύμπτωτες - Κανόνας De L'Hospital729 hits
12. Επαναληπτικές Ασκήσεις1013 hits
13. Ασκήσεις επανάληψεις έως και τον ρυθμό μεταβολής908 hits
14. Άσκηση στην παράγωγο συνάρτησης (Μαθ. Κατ. Γ΄Λυκείου)866 hits
15. Συνάρτηση "1-1" Μαθημ.Κατεύθ. Γ Λυκείου1099 hits
Επαναληπτικές Ασκήσεις σε όλη την ύλη
1. Επαναληπτικό Διαγώνισμα σε όλη την ύλη1754 hits
2. Επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη2177 hits
3. Θέματα Παν. εξετ Ημερησίων Λυκείων Μαθ.Κατ.2398 hits
4. Θέματα Παν. Εξετ. Εσπερινών Λυκείων Μαθ. κατ.1023 hits
5. Θέματα Πανελ. Εξετάσεων Ομογενών Μαθ. Κατεύθυνσης1227 hits
6. Μαθηματικά Θετ.-Τεχν Κατεύθυνσης1384 hits
7. Επαναληπτικές Ασκήσεις Γ Λυκείου Κατεύθυνση1617 hits
8. Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου1884 hits
Παράρτημα
1. Ενδεικτική βιβλιογραφία984 hits

Τελευταία ενημέρωση: 28/01/2012

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Γ Λυκείου

Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής Γ Λυκείου