Ασκήσεις ⇒ Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής Γ Λυκείου

1ο Κεφάλαιο-Διαφορικός Λογισμός
1. Πεδίο ορισμού συνάρτησης-Πράξεις με συναρτήσεις2177 hits
2. Γραφική παράσταση συνάρτησης1176 hits
3. Όριο συνάρτησης1183 hits
4. Παράγωγος Συνάρτησης-Κανόνες παραγώγισης1151 hits
5. Επαναληπτικά διαγωνίσματα στον διαφορικό λογισμό1508 hits
6. Επανάληψη 1ου κεφαλαίου1945 hits
7. Πεδίο ορισμού συνάρτησης1493 hits
8. Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων (Διαφ. λογισμός)1364 hits
9. Ασκήσεις Διαφορικού Λογισμού (Μαθ. και Στοιχ. Στατιστικής)1882 hits
2ο Κεφάλαιο-Στατιστική
1. Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων3389 hits
2. Ασκήσεις στα μέτρα θέσης και διασποράς2977 hits
3. Κανονική κατανομή1878 hits
4. Συντελεστής μεταβολής-Μετασχηματισμοί1583 hits
Επαναληπτικές Ασκήσεις σε όλη την ύλη
1. Θέματα Παν.Εξετ.Μαθ.Γεν.Παιδείας Ημερ. Λυκείων.3376 hits
2. Μαθ. και Στοιχ Στατ. Θέματα Εξετάσεων Εσπ. Λυκείων1379 hits

Τελευταία ενημέρωση: 06/03/2010

Δείτε ακόμα στην κατηγορία: Γ Λυκείου

Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου