4 Μαρτίου 2017 archive

Ιστορική Συλλογή Σχολικών Εγχειριδίων από το το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

http://e-library.iep.edu.gr/iep/index.html

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=3508