Φεβρουάριος 2019 archive

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών της Πρώτης (Α΄) και Δευτέρας (Β΄) τάξης των ΔΣ περιοχής Ωραιοκάστρου και Βόλβης

Σχετ.: Π.Δ. 79/2017 (Άρθρο 23, ν.4559/2018 Τροποποιήσεις Π.Δ. 79/2017) Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102, τ.Α’, 12-06-2018) Υ.Α. 158733/ΓΔ4 (ΦΕΚ 4299, τ.Β΄, 27-09-2018) Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα, Σας ενημερώνω ότι θα υλοποιηθούν επιμορφωτικές συναντήσεις, από ώρα 8.30-13.15, για τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. 70 που διδάσκουν στην Πρώτη (Α΄) τάξη και την Δευτέρα (Β) τάξη, των σχολείων της ομάδας Ωραιοκάστρου τις …

Συνέχεια ανάγνωσης

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=4728