17 Μαρτίου 2019 archive

Υλικό για διαδραστικά βιβλία στο Φωτόδεντρο

5.5.1γ – παρουσίαση γενικού μέρους digitalschool-ebooks-photodentro-emee-140620045602-phpapp01 (1) random-170524114657 (1) eBooks-πρόταση για τη χρήση τους στην εκπαίδευση Π.Ι dschool-iiebooksphotodentroemee-180514152054 (1) digitalschool-ebooks-photodentro-emee-140620045602-phpapp01 (1)

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=4753