8 Σεπτεμβρίου 2020 αρχείο

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής-Οδηγός για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθημάτων εξ αποστάσεως

http://iep.edu.gr/images/IEP/GENERAL/2020-09-08_Οδηγός_για_την_εξ_αποστάσεως_εκπαίδευση.pdf?fbclid=IwAR1DApvBi9EMpWydSTxb2dljP3rHCn53f0MWTrTXV5bSNXz3dNoMgQr9s84

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=5473