Αξιοποίηση εκπαιδευτικών ΣΤ΄ τάξης των Δ.Σ. με ΕΑΕΠ για την Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη

Αξιοποίηση εκπαιδευτικών ΣΤ΄ τάξης των Δ.Σ. με ΕΑΕΠ για την  Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=1501