Οργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου για εμπλουτισμό και συντήρηση Σχολικών Ιστοσελίδων και Blog

word press

Σας ενημερώνω ότι με βάση το άρθρο 14, παρ. 2, του  ΠΔ. 201  θα υλοποιήσω επιμορφωτική συνάντηση για Διευθυντές, Προϊσταμένους και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Χαλκιδικής, εργαστηριακού τύπου, με θέμα «Εμπλουτισμός και συντήρηση Σχολικών Ιστοσελίδων και Blog».

 Η επιμορφωτική συνάντηση θα υλοποιηθεί στις 06 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12.00-14.00 στο ΔΣ. Αρναίας και θα συμμετέχει σαν επιμορφωτής ο ΠΛΗΝΕΤ της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής κ. Στεφανίδης Βασίλης. Στην συνάντηση θα συμμετέχουν οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Σχολικών μονάδων της 3ης ΠΕ    Χαλκιδικής ή ένας εκπαιδευτικός από κάθε Σχολείο σε περίπτωση που αδυνατεί ο Διευθυντής να συμμετέχει.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα για την ομαλή λειτουργία των Σχολικών μονάδων εφόσον απαιτείται.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=1598