Διαφοροποιημένη διδασκαλία- Επιμορφωτικό σεμινάριο από το Σχολικό Σύμβουλο Πάρη Παπαδόπουλο-ΚΠΕ Αρναίας, 28 Ιανουαρίου 2015

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=2038