Δίκτυο Καινοτόμων Εκπαιδευτικών ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ- οι εκπαιδευτικοί «συμμετέχουν» στην ανάπτυξη και αξιοποίηση

http://i-participate.gr/

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=2268