Ενσωμάτωση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε προγράμματα e-Twinning

Ενσωμάτωση Συνεργατικών Δραστηριοτήτων στα ‘Eργα eTwinning

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=2848