Α ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 3ΗΣ ΠΕ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ- ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ Α κ Β ΤΑΞΗ

Α ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 3ΗΣ ΠΕ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ- ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ Α κ Β ΤΑΞΗ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=294