Το Ολοήμερο Σχολείο, παρουσίαση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π Κ Δ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2016-17

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=3052