Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμό και διαχείριση της διδακτέας ύλης στα Μαθηματικά και τα Φυσικά της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης της Ιστορίας για τη ΣΤ΄ Δημοτικού-2014

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ 2014

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=3164