Οδηγι?ες και κατευθυ?νσεις για την ι?δρυση και λειτουργι?α Τα?ξεων Υποδοχη?ς (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικο? ε?τος 2016-2017 σε Δημοτικα? σχολει?α της χω?ρας

7Ω764653ΠΣ-69Ε.pdf

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=3189