Μαθηματικά Ε τάξης- Επιμορφωτικό υλικό- Κλιάπης Πέτρος- Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ

Σχέδιο μαθήματος μαθηματικών

Πέτρος Κλιάπης

Προκαταβολικοί οργανωτές της δομής

Τίτλος (έννοια): ……………………………………………………………………………………………….

Διάρκεια: ……………………………………………………………………………………………………….

Προαπαιτούμενες γνώσεις: ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Πιθανές αναμενόμενες δυσκολίες: …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Εννοιολογικό πεδίο: ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Στόχοι: ………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 

Μεθόδευση διαδικασίας

προσανατολισμός: …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

δραστηριότητες:  ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

επισημοποίηση: ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

αξιολόγηση: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Να αναφέρονται

οργάνωση σχολικής τάξης: ………………………………………………………………………………….

υλικά και μέσα (εποπτικά κ.α.): …………………………………………………………………………….

δουλειά για το σπίτι: ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=365