Επιμορφωτικό υλικό από Β επιμορφωτική συνάντηση για το πρόγραμμα τοπικής ιστορίας-Δρ. Γουλής Δημήτρης-Επεξεργασίααρχειακού υλικού Σχολείων για τη μελέτη της τοπικής ιστορίας

ΑΡΝΑΙΑ 2017

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=4109