Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Scientix-Κοινότητες μάθησης και πρακτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καραγεωργοπούλου Αγγελική

 

41_Webinar_Καραγεωργοπούλου_Scientix

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=4307