Συνάντηση Διευθυντών και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων που συμμετέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα στο Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Ιερισσού

Σας ενημερώνω ότι θα υλοποιηθεί συνάντηση Διευθυντών και Προϊσταμένων όλων των Δημοτικών Σχολείων της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής, εκτός του ΔΣ Αμμουλιανής, στις 3 Μαΐου 2018 και ώρα 12.00-14.00, στο Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Ιερισσού, προκειμένου να συζητηθούν θέματα συνεργασίας αλλά και η υλοποίηση τελικής εκδήλωσης στις 5 Ιουνίου 2018 σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

1. Απονομή βιβλίων στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς-συγγραφείς των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με θέματα:

1.1 Διεπιστημονικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της 3ης Π.Ε. Χαλκιδικής στα χνάρια της πολιτιστικής κληρονομιάς των μοναστηριών του Αγίου Όρους

1.2 Διεπιστημονικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της 3ης Π.Ε. Χαλκιδικής ανακαλύπτουν και χαρτογραφούν τον τόπο τους και το περιβάλλον μέσα από τη διερεύνηση πηγών

2. Παρουσίαση του Διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα:
Οι μαθητές των Δημοτικών σχολείων της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους

3. Παρουσίαση του Διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα:
Οι μαθητές των Δημοτικών σχολείων της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής μελετούν, μαθαίνουν και υλοποιούν βιωματικές δράσεις για την ανακύκλωση υλικών

Στη συνάντηση θα συμμετέχει και η Διευθύντρια Εκπαίδευσης ΠΕ Χαλκιδικής κα Παπανικολάου Ευτυχία καθώς και υπεύθυνοι φορέων που συνεργάζονται στα προγράμματα.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Σχολικός Σύμβουλος
3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε.
Χαλκιδικής

Δρ. Απόστολος Παρασκευάς

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=4399