Επιμορφωτικό σεμινάριο για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Scientix-Scientix presentation in Primary school teachers in Chalkidiki-Apostolos Paraskevas-Kyriaki Zervou

Σας ενημερώνουμε ότι στις 19 Ιουνίου 2018 θα υλοποιηθεί στο ΔΣ Αρναίας, 10.00-14.00 επιμορφωτικό σειμνάριο για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Scientix στους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής.

Επιμορφωτές θα είναι οι Πρεσβευτές Απόστολος Παρασκευάς και Κυριακή Ζερβού.

 

We would like to inform you that on June 19 2018, at 10.00-14.00, 
a training course concern European Scientix Program will be implemented 
at Arnaia primary school in Chalkidiki.
Trainers will be Ambassadors Apostolos Paraskevas and Kyriaki Zervou.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=4432