Επιμορφωτική συνάντηση για εκπαιδευτικούς Τάξεων Υποδοχής

Θέμα: «Επιμορφωτική Ημερίδα»

 Σχετ:      >Π.Δ. 79/2017 (Άρθρο 23, ν.4559/2018 Τροποποιήσεις Π.Δ. 79/2017)

> Άρθρο 3, §3 εδάφια ιδ’, ιε’, ιστ’, ιη’ Υ.Α. 158733/ΓΔ 4,ΦΕΚ 4299/2018

Σας γνωρίζουμε την πραγματοποίηση Επιμορφωτικής Ημερίδας την οποία συνδιοργανώνουν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δασκάλων (ΠΕ70) του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018, ώρες 8:30΄-13:15΄, στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Νεάποληςσύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Η Επιμορφωτική Συνάντηση απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) των οικείων Δημοτικών Σχολείων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Ευθύνης με θέμα «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Τάξεων Υποδοχής σχολικού έτους 2018-2019».

Με ευθύνη των διευθυντών/τριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι συνάδελφοι, και θα διευκολυνθεί η συμμετοχή τους, με τρόπο που δεν θα θίγεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων τη συγκεκριμένη ημέρα.

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

 

Συνημμένο 1: Το πρόγραμμα της ημερίδας

 

Με εκτίμηση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
1 2ο ΔΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
2 Δ.ΣΧ.ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ  
3 Δ.ΣΧ. ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ  

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=4634