Επιμορφωτική Ημερίδα για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε ΔΥΕΠ

Σχετ: >Π.Δ. 79/2017 (Άρθρο 23, ν.4559/2018 Τροποποιήσεις Π.Δ. 79/2017)
> Άρθρο 3, §3 εδάφια ιδ’, ιε’, ιστ’, ιη’ Υ.Α. 158733/ΓΔ 4,ΦΕΚ 4299/2018

Σας γνωρίζουμε την πραγματοποίηση Επιμορφωτικής Ημερίδας την οποία συνδιοργανώνουν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δασκάλων (ΠΕ70) Ακριτίδης Νικόλαος, Τοκμακίδου Ελπίδα, Διαμαντής Φώτιος, Καρύδας Απόστολος Παρασκευάς Απόστολος, Τρικκαλιώτης Ιωάννης, Τσιβάς Αρμόδιος και Παπαδόπουλος Πάρης του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018, ώρες 8:30΄-13:15΄, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη.
Η Επιμορφωτική Συνάντηση απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς των Δ.Υ.Ε.Π. των αντίστοιχων Δημοτικών Σχολείων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Ευθύνης με θέμα «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Δ.Υ.Ε.Π. σχολικού έτους 2018-2019».
Η θεματική της ημερίδας περιλαμβάνει τις παρακάτω παρουσιάσεις:
o «Λειτουργία Δ.Υ.Ε.Π.», Διαμαντής Φώτιος
o «Τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα», Παπαδόπουλος Πάρης, Τσιβάς Αρμόδιος
o «Εκπαιδευτικά μέσα και υλικά», Παρασκευάς Απόστολος,
o «Διδακτικό παράδειγμα», Τοκμακίδου Ελπίδα και Τρικκαλιώτης Ιωάννης.

Οι Δ.Υ.Ε.Π. των σχολείων εκείνη την ημέρα θα λειτουργήσουν κανονικά.
Η συμμετοχή των ΣΕΠ και των αντίστοιχων εκπαιδευτικών των Δ.Υ.Ε.Π. είναι εθελοντική.
Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Οι Αρμόδιοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου

Παρασκευάς Απόστολος, Τσιβάς Αρμόδιος, Παπαδόπουλος Πάρης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ
3 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=4667