Επιμόρφωση εκπαιδευτικών της Πρώτης (Α΄) και Δευτέρας (Β΄) τάξης των ΔΣ περιοχής Ωραιοκάστρου και Βόλβης

Σχετ.: Π.Δ. 79/2017 (Άρθρο 23, ν.4559/2018 Τροποποιήσεις Π.Δ. 79/2017)
Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102, τ.Α’, 12-06-2018)
Υ.Α. 158733/ΓΔ4 (ΦΕΚ 4299, τ.Β΄, 27-09-2018)

Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα,

Σας ενημερώνω ότι θα υλοποιηθούν επιμορφωτικές συναντήσεις, από ώρα 8.30-13.15, για τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. 70 που διδάσκουν στην Πρώτη (Α΄) τάξη και την Δευτέρα (Β) τάξη, των σχολείων της ομάδας Ωραιοκάστρου τις παρακάτω ημερομηνίες και με τους ακόλουθους επιμορφωτές:

Δευτέρα 4 Μαρτίου, Α τάξη, στο 1ο ΔΣ Ωραιοκάστρου
Με εισηγητές
ΣΕΕ Τρικκαλιώτης Γιάννης (Διαφοροποιημένη διδασκαλία)
ΣΕΕ Τσιβάς Αρμόδιος (Μαθηματικά)
ΣΕΕ Ακριτίδης Νίκος (Γλώσσα)

Δευτέρα 18 Μαρτίου, Β τάξη, στο 1ο ΔΣ Ωραιοκάστρου
ΣΕΕ Ελπίδα Τοκμακίδου (Μαθηματικά)
ΣΕΕ Τρικκαλιώτης Γιάννης (Διαφοροποιημένη διδασκαλία)
ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής Μπότσας Γιώργος (Ειδική και Ενταξιακή εκπαίδευση)

Σας ενημερώνω ότι θα υλοποιηθούν επιμορφωτικές συναντήσεις, από ώρα 8.30-13.15, για τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. 70 που διδάσκουν στην Πρώτη (Α΄) τάξη και την Δευτέρα (Β) τάξη, των σχολείων της ομάδας Βόλβης τις παρακάτω ημερομηνίες και με τους ακόλουθους επιμορφωτές:

Την Παρασκευή 8 Μαρτίου, Α τάξη, στο ΔΣ Νέας Μαδύτου
Με εισηγητές
ΣΕΕ Παπαδόπουλος Πάρης (Μαθηματικά)
ΣΕΕ Τρικκαλιώτης Γιάννης (Διαφοροποιημένη Διδασκαλία)

Τρίτη 19 Μαρτίου, Β τάξη, στο ΔΣ Νέας Μαδύτου
ΣΕΕ Διαμαντής Φώτης Κοινωνική και Σχολική Ζωή: Διαχειρίζομαι συγκρούσεις-βάζω όρια
Συνεργασία με το Κέντρο Πυξίδα

Με ευθύνη των διευθυντών/τριών των σχολείων σας παρακαλώ να ενημερωθούν έγκαιρα οι συνάδελφοι, και θα διευκολυνθεί η συμμετοχή τους, με τρόπο που δεν θα θίγεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων τη συγκεκριμένη ημέρα. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη. Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου

Παρασκευάς Απόστολος

Πίνακας Αποδεκτών:

1. ΔΣ Νέας Φιλαδέλφειας
2. ΔΣ Νεοχωρούδας
3. 1ο ΔΣ Παλαιόκαστρου
4. 2ο ΔΣ Παλαιόκαστρου
5. ΔΣ Πενταλόφου
6. ΔΣ 1ο Ωραιοκάστρου
7. 2ο ΔΣ Ωραιοκάστρου
8. 3ο ΔΣ Ωραιόκαστρου
9. 4ο ΔΣ Ωραιόκαστρου
10. ΔΣ Αρέθουσας
11. ΔΣ Ασπροβάλτας
12. ΔΣ Μικρής Βόλβης
13. ΔΣ Απολλωνίας
14. ΔΣ Νέας Μαδύτου
15. ΔΣ Νέων Βρασνών
16. ΔΣ 1ο Παραλίας Σταυρού
17. 2ο ΔΣ Παραλίας Σταυρού
18. ΔΣ Προφήτη- Εγνατίας
19. Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=4728