Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα για την περιγραφική αξιολόγηση»

Σχετ: Αρ. πρωτ. 13852/Ε3/30-01-2019, απόφαση του ΥΠΠΕΘ

Σας γνωρίζουμε την πραγματοποίηση επιμορφωτικής ημερίδας του ΙΕΠ που διοργανώνεται από το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Ημερομηνία Θέμα Χώρος Επιμορφωτές
Τρίτη, 9/04/2019 Ώρες: 9:00-12:15 «Επιμόρφωση για την εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση»  10ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης  Διαμαντής Φώτιος, Καρύδας Απόστολος, Παρασκευάς Απόστολος Σ.Ε.Ε. ΠΕ70
 

Στην ημερίδα καλούνται να συμμετέχουν οι Διευθυντές/ριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων ευθύνης μας. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής των ανωτέρω καλούνται ο/η Υποδιευθυντής/-ντρια (κατά προτεραιότητα) ή άλλος/η εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας. Με σκοπό τη διάχυση, οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί θα ενημερώσουν το Σύλλογο Διδασκόντων στον οποίο ανήκουν.

Για την προετοιμασία των στοιχείων των απογραφικών δελτίων εισόδου/εξόδου, των παρουσιολόγιων και των βεβαιώσεων συμμετοχής, αρχικά από κάθε συμμετέχοντα/ουσα απαιτείται η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnuFUShLxKdlZzJAxiYaLL9JWrtvH6P1NuzDjJX0KS160V5Q/viewform?vc=0&c=0&w=1  

Παρακαλώ, η φόρμα να υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 27.3.2019.

Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Ο Συντονιστής

Εκπαιδευτικού Έργου

Απόστολος Παρασκευάς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
1 ΔΣ Νέας Φιλαδέλφειας  
2 1ο ΔΣ Παλαιόκαστρου  
3 2ο ΔΣ Παλαιόκαστρου  
4 ΔΣ Πενταλόφου  
5 ΔΣ 1ο Ωραιοκάστρου  
6 ΔΣ Νεοχωρούδας  
7 2ο ΔΣ Ωραιοκάστρου  
8 3ο ΔΣ Ωραιόκαστρου  
9 4ο ΔΣ Ωραιόκαστρου  
10 Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη  
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=4765