Επιμόρφωση εκπαιδευτικών της Τρίτης (Γ΄) και Τετάρτης (Δ΄) τάξης των ΔΣ περιοχής Ωραιοκάστρου και Βόλβης για την διαφοροποιημένη διδασκαλία

Σχετ.: Π.Δ. 79/2017 (Άρθρο 23,ν.4559/2018 Τροποποιήσεις Π.Δ. 79/2017)

Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102, τ.Α’, 12-06-2018)

Υ.Α. 158733/ΓΔ4 (ΦΕΚ 4299, τ.Β΄, 27-09-2018)

 

Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα,

Σας ενημερώνω ότι θα υλοποιηθούν επιμορφωτικές συναντήσεις, από ώρα 09.00-13.15 για τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. 70 που διδάσκουν στην Τρίτη (Γ΄) τάξη και την Τετάρτη (Δ) τάξη, των σχολείων της ομάδας Ωραιοκάστρουτις παρακάτω ημερομηνίες και με τους ακόλουθους επιμορφωτές:

Τρίτη 21 Μαΐου 2019, Γ τάξη, στο  1οΔΣ Ωραιοκάστρου

Με εισηγητές

ΣΕΕ Τρικκαλιώτης Γιάννης

ΣΕΕ Τσιβάς Αρμόδιος

ΣΕΕ Ακριτίδης Νίκος

Τετάρτη 29  Μαϊου, Δ τάξη, στο 1οΔΣ Ωραιοκάστρου

Με εισηγητές

ΣΕΕ Τρικκαλιώτης Γιάννης

ΣΕΕ Τσιβάς Αρμόδιος

ΣΕΕ Ακριτίδης Νίκος

 

Σας ενημερώνω ότι θα υλοποιηθούν επιμορφωτικές συναντήσεις, από ώρα 09.00-13.15,  για τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. 70 που διδάσκουν στην Τρίτη (Γ΄) τάξη και την Τετάρτη (Δ) τάξη,  των σχολείων της ομάδας Βόλβηςτις παρακάτω ημερομηνίες και με τους ακόλουθους επιμορφωτές:

 Την Τρίτη 7 Μαΐου 2019, Γ τάξη, στο ΔΣ Νέας Μαδύτου

Με εισηγητές

ΣΕΕ Διαμαντής Φώτης

ΣΕΕ Τρικκαλιώτης Γιάννης

Δευτέρα  13 Μαϊου, Δ τάξη, στο ΔΣ Νέας Μαδύτου

ΣΕΕ Διαμαντής Φώτης

ΣΕΕ Τρικκαλιώτης Γιάννης

Με ευθύνη των διευθυντών/τριών των σχολείων σας παρακαλώ να ενημερωθούν έγκαιρα οι συνάδελφοι, και θα διευκολυνθεί η συμμετοχή τους, με τρόπο που δεν θα θίγεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων τη συγκεκριμένη ημέρα. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη. Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου

Παρασκευάς Απόστολος

Πίνακας Αποδεκτών:

 1. ΔΣ Νέας Φιλαδέλφειας
 2. ΔΣ Νεοχωρούδας
 3. 1οΔΣ Παλαιόκαστρου
 4. 2οΔΣ Παλαιόκαστρου
 5. ΔΣ Πενταλόφου
 6. ΔΣ 1οΩραιοκάστρου
 7. 2οΔΣ Ωραιοκάστρου
 8. 3οΔΣ Ωραιόκαστρου
 9. 4οΔΣ Ωραιόκαστρου
 10. ΔΣ Αρέθουσας
 11. ΔΣ Ασπροβάλτας
 12. ΔΣ Μικρής Βόλβης
 13. ΔΣ Απολλωνίας
 14. ΔΣ Νέας Μαδύτου
 15. ΔΣ Νέων Βρασνών
 16. ΔΣ 1οΠαραλίας Σταυρού
 17. 2οΔΣ Παραλίας Σταυρού
 18. ΔΣ Προφήτη- Εγνατίας
 19. Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη

 

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=4827