Επιμόρφωση εκπαιδευτικών της Έκτης τάξης στη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Θέμα: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών της Έκτης τάξης στη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο
Σχετ.: Π.Δ. 79/2017 (Άρθρο 23, ν.4559/2018 Τροποποιήσεις Π.Δ. 79/2017)
Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102, τ.Α’, 12-06-2018)
Υ.Α. 158733/ΓΔ4 (ΦΕΚ 4299, τ.Β΄, 27-09-2018)

Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα,

Σας ενημερώνω ότι θα υλοποιηθούν επιμορφωτικές συναντήσεις, από ώρα 09.00-13.15, για τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. 70 που διδάσκουν στην έκτη τάξη των σχολείων της ομάδας Βόλβης για την μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο:

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019, στο ΔΣ Νέας Μαδύτου
Με εισηγητές
ΣΕΕ Διαμαντής Φώτης
ΣΕΕ Αντιόπη Μαρία Τσακμαλή
ΣΕΕ Καρύδας Απόστολος

Και από ώρα 09.00-13.15 για τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. 70 που διδάσκουν στην έκτη τάξη των σχολείων της ομάδας Ωραιοκάστρου για την μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο:

Τετάρτη 5 Ιουνίου στο 1ο ΔΣ Ωραιοκάστρου
Με εισηγητές
ΣΕΕ Διαμαντής Φώτης
ΣΕΕ Αντιόπη Μαρία Τσακμαλή
ΣΕΕ Καρύδας Απόστολος

Με ευθύνη των διευθυντών/τριών των σχολείων σας παρακαλώ να ενημερωθούν έγκαιρα οι συνάδελφοι, και θα διευκολυνθεί η συμμετοχή τους, με τρόπο που δεν θα θίγεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων τη συγκεκριμένη ημέρα. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη. Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου

Παρασκευάς Απόστολος

Πίνακας Αποδεκτών:

1. ΔΣ Νέας Φιλαδέλφειας
2. ΔΣ Νεοχωρούδας
3. 1ο ΔΣ Παλαιόκαστρου
4. 2ο ΔΣ Παλαιόκαστρου
5. ΔΣ Πενταλόφου
6. ΔΣ 1ο Ωραιοκάστρου
7. 2ο ΔΣ Ωραιοκάστρου
8. 3ο ΔΣ Ωραιόκαστρου
9. 4ο ΔΣ Ωραιόκαστρου
10. ΔΣ Αρέθουσας
11. ΔΣ Ασπροβάλτας
12. ΔΣ Μικρής Βόλβης
13. ΔΣ Απολλωνίας
14. ΔΣ Νέας Μαδύτου
15. ΔΣ Νέων Βρασνών
16. ΔΣ 1ο Παραλίας Σταυρού
17. 2ο ΔΣ Παραλίας Σταυρού
18. ΔΣ Προφήτη- Εγνατίας
19. Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=4838