“Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Αρχαιότητες” Ημερίδα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου

ΔΤΕΦΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Προγραμμα Ημερίδας 10-09-2019

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=4907