Μη κυβερνητική οργάνωση για τον εκφοβισμό και την ενδοσχολική βία-Live without Bullying-ΚΜΟΠ

https://www.kmop.gr/index.php/el/

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=4931