5ου Πανελληνίο Συνεδρίο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας».

Ανακοίνωση-5ο-Πανελλήνιο-Συνέδριο

http://ekedisyconference.weebly.com/ 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=5012