Επιμορφωτικό υλικό από επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ΖΕΠ Β κύκλος-24 Φεβρουαρίου 2020

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΖΕΠ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-24 ΦΕΒ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=5134