Υλικό επιμορφωτικών συναντήσεων/τηλεδιασκέψεων με θέμα την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και το πλαίσιο διδακτικής αξιοποίησης των διαθέσιμων ψηφιακών πόρων-ΣΕΕ Τοκμακίδου Ελπίδα

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=5331