Τηλεδιάσκεψη WebEx για Εκπαιδευτικούς-ΠΣΔ

https://webex.sch.gr/docs.php

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=5557