Βήματα σύνδεσης στην ψηφιακή αίθουσα Webex-Από τον κ Τρικκαλιώτη Γιάννη-ΣΕΕ 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας

Οδηγίες1_βήματα_σύνδεσης στην ψηφιακή αίθουσα

Οδηγίες2-σύνδεσης-στην ψηφιακή αίθουσα_μαθητές_γονείς

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=5561