ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΕΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΟΛΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΕΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΟΛΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=970