Άσκηση 2

Άσκηση αντιστοίχισης

Σύρε τις λέξεις ή τις εικόνες που βρίσκονται δεξιά δίπλα στις αντίστοιχες αριστερά.
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".
sidesmologia13-a.jpg
sidesmologia13-b.jpg
sidesmologia13-c.jpg
sidesmologia13-d.jpg