Ερώτηση 10

Παιχνίδι γνώσεων

Ένα στοιχείο (Χ) βρίσκεται στην 4η περίοδο και στην 2η ομάδα του περιοδικού πίνακα.
Χωρίς να χρησιμοποιήσεις τον περιοδικό πίνακα να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις: