Ερώτηση 5

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Συμπλήρωσε τα κενά και πιέστε το κουμπί "Έλεγχος".
Αν δυσκολεύεσαι χρησιμοποίησε το κουμπί "Βοήθεια" για να σου δοθεί ένα γράμμα
από την απάντηση. Επίσης μπορείς να πιέσεις το κουμπί [?]" για βοήθεια.
ΠΡΟΣΟΧΗ όμως γιατί τότε χάνεις βαθμούς.
Τα χημικά στοιχεία με βάση τις ιδιότητές τους διακρίνονται επίσης σε και .
Τα αμέταλλα είναι από τα μέταλλα και βρίσκονται στην επάνω περιοχή του περιοδικού πίνακα.