Ερώτηση 7

Άσκηση αντιστοίχισης

Tαιριάξτε τα αντικείμενα της αριστερής στήλης με αυτά της δεξιάς.
Cs
K
I
He
Ca
Rn
Li
H
Be
Fr
Ne
Sr
F
Mg
Xe
Cl