Ερώτηση 8

Άσκηση αντιστοίχισης

Tαιριάξτε τα αντικείμενα της αριστερής στήλης (εικόνες χημικών συμβόλων)
με αυτά της δεξιάς (ονόματα χημικών στοιχείων).

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Τα χρώματα χρησιμοποιούνται για αισθητικούς και μόνο λόγους.
anthrakas.jpg
asbestio.jpg
azoto.jpg
bromio.jpg
idrogono.jpg
magnisio.jpg
natrio.jpg
oksigono.jpg
phoshoros.jpg
psedargiros.jpg
sidiros.jpg
thio.jpg
xlorio.jpg