Ερώτηση 9

Άσκηση αντιστοίχισης

Tαιριάξτε τα αντικείμενα της αριστερής στήλης με αυτά της δεξιάς.
FΑλογόνα
He
Ca
Rn
At
Li
Mg
Xe
Cl
Cs
K
I
Be
Fr
Ne
Na
Sr