Modèle testament olographe faveur partenaire pacsé

4 AdS/CFT correspondence (Maldacena, 98) 4 la théorie de champ de jauge de Dim (SYM) équivaut à une théorie de chaîne de 10 Dim (AdS_5 x S_5)—une holographie et une interaction forte-faible double! Testamentul exemple în formă autentică la notariat prezintă numeroase avantaje faţă de Testamentul Ordinar sau olograf (datat, semnat şi scris de mâna testatorului), spre exemplu: modèle de testament prin care testatorul lasă un Bun DIN averea sa unei persoane, Dar nu toate bunurile succesiunii (legat cu titlu particulier) b) Testamentul olograf prezintă multiple dezavantaje față de Testamentul autentic, realizat la notariat. De exemplu, chiar Dacă este gratuit inițial, Testamentul olograf crește considerabil cheltuielile moștenitorului testamentar în momentul dezbaterii succesiunii deoarece va trebui expertizat grafoscopique. În cazul testamentului autentic nu mai este necesară expertiza, astfel moştenitorul nu va mai plăti şi onorariul de expert. 26 vers un modèle holographique de supraconducteurs D-Wave (JWC, Kao, Maity, Wen, Yeh) à la frontière (côté théorie des champs), nous avons besoin d`un tenseur de 2e rang symétrique sans traceurs pour former le condensat. En vrac, nous avons détourné un tenseur de 2e rang symétrique sans tracté. Cependant, nous avons plus de composants que nous voulons et certains d`entre eux sont instables—un problème restant condensé vs T et DC, conductivitives AC travaillé bien. Modèle de testament prin care testatorul lasă, după moartea sa, întreaga Moştenire soție (legat Universal). 35 le potentiel de jauge de composant temporel encode le message du potentiel chimique et de la densité de charge aux limites des AdS limites en vrac QFT 25 l`écart que nous avons trouvé dans le supraconducteur s-Wave est «mou». Résumé l`écart que nous avons trouvé dans le supraconducteur s-Wave est «mou». le supraconducteur p-Wave semble avoir un écart dur à la température zéro 7 théorie des cordes appliquées: système fortement couplé avec mise à l`échelle approximative symmetryQuark gluon plasma (RHIC) force de traînée détrempe η/s QCD confinement/déconfinement gluon diffusion baryon /Hadron Quantum Critical point Superfluidity High-TC supraconductivité (1911 découvert, 1950 GL, 1957 BCS, 1986 HTSC) Numesc ca exécuteur testamentar pe_, domiciliat în _, CNP_, Care se va îngriji de enterariile Mele, va administration patrimoniul succesoral, va depune toate diligenţele pentru executarea prezentului testament şi va sollicita inventarul bunurilor şi Evaluarea acestora. 8 objectifs du jour objectif #1 un modèle de gravité minimum pour htscgoal #2 fonction spectrale fermionique de HTSC but #3 de s-Wave à D-Wave SC în mod EXPRES, prin prezentul înscris, ími DAU acordul, ca după moartea MEA, organele şi ţesuturile Mele să fie prelevate, numai în SCOP thérapeutique şi nu ştiinţific. [1] în cazul revocării parţiale a unor dispoziţii cuprinse în Testament, declaraţia de revocare trebuie să identifice legatele Care se revocă şi/sau pe Beneficiarii acestora.