Τα μαθηματικά μου

You are not logged in. (Login)

Course categories

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΆΛΓΕΒΡΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΆΛΓΕΒΡΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

΄ΑΛΓΕΒΡΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΆΛΓΕΒΡΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΚΕΦ 1 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦ 2 ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΚΕΦ 3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΡΙΖΩΝ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ

ΚΕΦ 4 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ

ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ

ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΠΗΛΙΚΟ

ΚΕΦ 5 ΠΡΟΟΔΟΙ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ

ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ - ΙΣΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΦ 6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ f(x)=αx+β

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΤΩΠΙΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΚΕΦ 7 ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ

Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΚΕΦ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΚΕΦ 2 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΣΗΜΕΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Η ΕΥΘΕΙΑ

Η ΗΜΙΕΥΘΕΙΑ

ΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΤΜΗΜΑ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΚΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ

ΗΜΙΕΠΙΠΕΔΑ

Η ΓΩΝΙΑ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΠΙΚΕΝΤΡΗ ΓΩΝΙΑ - ΣΧΕΣΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΞΟΥ

ΜΕΤΡΟ ΤΟΞΟΥ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΣ

ΤΕΘΛΑΣΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ - ΠΟΛΥΓΩΝΟ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ

ΚΕΦ 3 ΤΡΙΓΩΝΑ

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

3ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕΤΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ - ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ

ΣΧΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΑΝΙΣΟΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ

ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ

ΑΠΛΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

ΚΕΦ 4 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΕΜΝΟΥΣΑ ΔΥΟ ΕΥΘΕΙΩΝ - ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟ ΑΙΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ

ΓΩΝΙΕΣ ΜΕ ΠΛΕΥΡΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΓΩΝΙΕΣ ΜΕ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΚΥΡΤΟΥ ν - ΓΩΝΟΥ

ΚΕΦ 5 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ

ΡΟΜΒΟΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΤΡΙΓΩΝΑ

ΒΑΡΥΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΤΟ ΟΡΘΟΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΜΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΙΟ

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟ

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΚΕΦ 6 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ

ΣΧΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΗΣ

ΓΩΝΙΑ ΧΟΡΔΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ

ΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟ

ΤΟ ΕΓΓΡΑΨΙΜΟ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΆΛΓΕΒΡΑ

ΚΕΦ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΕΦ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

ΚΕΦ 3 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 1ο ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΚΕΦ 4 ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ

ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ

ΚΕΦ 5 ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ1

ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ

ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΚΕΦ 7 ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ν ΙΣΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ - ΛΟΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΜΗΚΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΟΣΜΕΝΟ ΛΟΓΟ

ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ

ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΧΟΤΟΜΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΚΕΦ 8 ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ

ΟΜΟΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦ 9 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΟΡΘΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΤΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ

ΤΕΜΝΟΥΣΕΣ ΚΥΚΛΟΥ

ΚΕΦ 10 ΕΜΒΑΔΑ

ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ - ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΣΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΟΥ

ΚΕΦ 11 ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ

ΜΗΚΟΣ ΤΟΞΟΥ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΥ

ΚΕΦ 12 ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ - ΘΕΩΡΗΜΑ ΘΑΛΗ

ΓΩΝΙΑ ΔΥΟ ΕΥΘΕΙΩΝ - ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

ΔΙΕΔΡΗ ΓΩΝΙΑ - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΜΙΑΣ ΔΙΕΔΡΗΣ - ΚΑΘΕΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΚΕΦ 13 ΣΤΕΡΕΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙ ΠΟΛΥΕΔΡΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΚΥΒΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ - ΤΕΤΡΑΕΔΡΟ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΛΟΥΡΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΛΟΥΡΗΣ ΙΣΟΣΚΕΛΟΥΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΝΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΩΝΟΥ

ΚΟΛΟΥΡΟΣ ΚΩΝΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΑΙΡΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΦΑΙΡΑ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΦΑΙΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΕΔΡΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΕΦ 1 ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΎ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦ 2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΚΕΦ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ

Ο ΚΥΚΛΟΣ

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ

Η ΕΛΛΕΙΨΗ

Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΩΝΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΚΕΦ 4 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΕΦ1 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΕΦ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΚΕΦ 3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΚΕΦ 2 ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ

ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΦ 1 ΟΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ2

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Χο

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΜΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΣΤΟ Χο

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΚΕΦ 2 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ

ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΣΥΜΠΤΩΤΕΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ DE L' HOSPITAL

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ1

ΚΕΦ 3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ

Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Υλικό για online χρήση πάνω στα μαθηματικά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απο τον μαθηματικό Φυντανάκη Αργύρη
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 Today Thursday, 24 April 24 25 26
27 28 29 30