ΕΛΛΗΝΙΚH ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΥΛΗ

  http://the.greekbooks.net/elctrbibl2a-the.php

 

 

 

Δημόσιες

  http://www.ypepth.gr/bibl 1.htm

 

  ΕΚΤ - Σχολικές Βιβλιοθήκες

  Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

  Σερρών

  Αργοστολίου (Κοργιαλένειος)

  Σπάρτης

  Δίκτυο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

  Χίου (Κοραή)

 

 Πανεπιστημιακές

  Δίκτυο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

 

  Αθήνας

  Μακεδονίας

  Θράκης

  Πάτρας

  Ιονίου

  Πειραιώς

  Θεσσαλίας

  Πολυτεχνείου Αθήνας

  Πολυτεχνείου Κρήτης

  Ιωαννίνων  

  Θεσσαλονίκης

 

Ψηφιακές

  ΕΚΤ - Ψηφιακή Βιβλ. Επιστήμης και Τεχνολογίας

  Πανεπιστημίου Κρήτης

  ΠΕΡΣΕΥΣ - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

  Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

  ΜυριόβιλουΨηφιακή βιβλ. τηςΕκκλησίας

  Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)

  Πανεπιστημίου Αθήνας (Πληροφορικής)

  Πανεπιστημίου Ιονίου

  Ελληνομνήμων

  Law-net

Iδρύματα-Οργανισμοί

  http://book.culture.gr    ΕΚΕΒΙ(Εθνικό Κέντρο Βιβλίου)

 

  Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)

  Δημόκριτου

  Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΒ)

  Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)

  Εθνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ)

  Μουσικής (Λίλιαν Βουδούρη)

  Ευγενιδίου Ιδρύματος

 

Εξωτερικού

  University of Leeds

  Vancouver Public Library

  The National Library of Walls

  Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου (ΗΠΑ)

  The British Library

  Britannica On Line

  Διεθνές Εικονικό Βιβλιοπωλείο Amazon

  Project Gutenberg

Σχολικές

  http://www.ekt.gr/school-library     Σχολικές Βιβλιοθήκες

 

  2ου Γυμνασίου Πτολεμαιδας

  Γυμνάσιο Αμμοχωρίου

  3ου γυμνασίου Σαλαμίνας

   5ου ενιαίου λυκείου Βέροιας

  Γυμνασίου Λαυρίου Αττικής

   Ενιαίου λυκείου Μελίκης Ημαθίας

  3ου γυμνασίου Κερατσινίου Αττικής

   1ου T.E.E. Λεχαινών Ηλείας

  2ου γυμνασίου & ενιαίου λυκείου Μαλακοπής Θεσσαλονίκης

  1ου T.E.E. Γιαννιτσών

   5ου γυμνασίου Σερρών

 

 

Βάσεις Δεδομένων - Ψηφιακό Περιεχόμενο

Στην Ελλάδα

  Ελληνικές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (ΕΚΕΤΑ/ΙΤΧΗΔ)

  Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμη & Ζωή

  Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Αλωση

  Oι ελληνικές συλλογές επιστημονικών οργάνων

  Βάση Όρων Πληροφορικής INFORTERM

  Bάση Δεδομένων "Επιστήμη και Τεχνολογία" (ΤΜΘ)

  The Greek Vitis Database 

  Η ελληνική ιστορία στο Διαδίκτυo (IME) 

  Εγκυκλοπαίδεια υγείας (care.gr)

  Επιτροπή για την Ψηφιοποίηση του Ελληνικού Πολιτιστικού Αποθέματος (ΕΨΕΠΑ)