ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

                          Η πόλη της Φλώρινας                   Η πόλη του Αμυνταίου                    Νυμφαίο                    Πρέσπες

                         ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ