ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ  ΚΑΙ  ΓΡΑΦΩ                             

  ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ