ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

η-τάξη

(επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους)


·     Α1 – Ομάδα Α

 

·     Α1 – Ομάδα Β

 

·     Α2 – Ομάδα Α

 

·     Α2 – Ομάδα Β

 

·     Α3 – Ομάδα Α

 

·     Α3 – Ομάδα Β

 

·     Α4 – Ομάδα Α

 

·     Α4 – Ομάδα Β

 

 

·     Β1 – Ομάδα Α

 

·     Β1 – Ομάδα Β

 

·     Β2 – Ομάδα Α

 

·     Β2 – Ομάδα Β

 

·     Β3 – Ομάδα Α

 

·     Β3 – Ομάδα Β

 

 

·     Γ1

 

·     Γ2

 

·     Γ3

 

·     Γ4