Με αυτό το εργαλείο μπορείτε να υπολογίσετε το εμβαδό ενός πολυγώνου

Κάντε κλικ σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά σημεία πάνω στο χάρτη για να σχεδιάσετε ένα πολύγωνο. Μπορείτε να σύρετε το σχήμα του πολυγώνου πάνω στο χάρτη. Οι κορυφές του πολυγώνου μπορούν να μετακινηθούν σε οποιαδήποτε θέση. Μπορείτε να προσθέσετε και να αφαιρέσετε κορυφές κάνοντας απλά κλικ.
Επιφάνεια πολυγώνου:
 
 
Μεγέθυνση στο πολύγωνο
Καθαρισμός πολυγώνου
Επιστροφή στην αρχική σελίδα
Επιμέλεια: Παν. Αρκουμάνη