Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Αρχική σελίδα
 


Κείμενα μπορείτε να αλλάξετε ή να σβήσετε τη σελίδα αυτή αλλά και να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε νέες σελίδες επιλέγοντας "Κείμενα" από το μενού επιλογή εργασίας.

Επικεφαλίδα - Να αλλάξετε το κείμενο της επικεφαλίδας όλων των σελίδων αλλά και τον τρόπο που εμφανίζεται ή να εισάγετε μια εικόνα που θα εμφανίζεται στο πάνω μέρος των σελίδων.

Υποσέλιδο Χρησιμοποιώντας την επιλογή αυτή μπορείτε να αλλάξετε το περιεχόμενο που εμφανίζετε στο κάτω μέρος κάθε σελίδας.

Παρουσίαση μπορείτε να αλλάξετε εύκολα την εμφάνιση του δικτυακού σας τόπου επιλέγοντας ένα από τα προκαθορισμένα στυλ εμφάνισης.

Στυλ πλοήγησης επιλέγετε το πως θέλετε να φαίνεται το μενού πλοήγησης. Μπορείτε να αλλάξετε το στυλ πλοήγησης επιλέγοντας ένα από τα προκαθορισμένα στυλ πλοήγησης

Διάταξη πλοήγησης αλλάζετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι επιλογές στο μενού πλοήγησης

Αρχεία - Μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες ή άλλα αρχεία από τον υπολογιστή σας στο δικτυακό σας τόπο. Τις εικόνες αυτές μπορείτε αργότερα να τις εισάγετε στις σελίδες σας.